W dniu 27 marca przy okazji kolejnej wizyty krwiobusu na terenie naszej szkoły, został zorganizowany „Dzień Dawcy Szpiku”. Akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku zorganizowali członkowie szkolnego koła PCK we współpracy z fundacją DKMS. W godzinach od 8.00 do 13.00 czynne było stanowisko rejestracyjne, w którym wolontariusze z SK PCK wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane z oddawaniem szpiku oraz rejestrowali potencjalnych dawców. Stanowisko zostało wyposażone w materiały promocyjne oraz sprzęt niezbędny do rejestracji przez fundację DKMS, która jest największą bazą dawców szpiku w Polsce. Udało nam się zarejestrować 19 kandydatów na potencjalnych dawców szpiku kostnego. W tym samym czasie zebraliśmy 9,5 litra krwi.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski