Dnia 20 marca 2015r. 20 uczniów  naszej szkoły, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych „Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy” uczestniczyło w wycieczce do Solca Kujawskiego. Głównym punktem programu  była wizyta zawodoznawcza w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości, której celem było poznanie specyfiki pracy w przedsiębiorstwie.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, która przedstawiała:

  • historię powstania Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości (proces decyzyjny),
  • wpływ Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości na bezrobocie w gminie Solec Kujawski,
  • wpływ Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości na dochody w gminie Solec Kujawski,
  • prezentację i charakterystykę firm na Parku Przemysłowym,
  • prezentację i charakterystykę firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości,

Wyjazd studyjny został zorganizowany w ramach projektu „Zawodowy Start w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowaniem wizyty było zwiedzanie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz przejazd do JuraParku, gdzie młodzież zwiedzała ścieżkę dydaktyczną z przewodnikiem i uczestniczyła w seansie w kinie emocji 5D.