Dnia 20 marca 2015r. 20 uczniów  naszej szkoły, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych „Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy” uczestniczyło w wycieczce do Solca Kujawskiego. Głównym punktem programu  była wizyta zawodoznawcza w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości, której celem było poznanie specyfiki pracy w przedsiębiorstwie.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, która przedstawiała:

  • historię powstania Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości (proces decyzyjny),
  • wpływ Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości na bezrobocie w gminie Solec Kujawski,
  • wpływ Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości na dochody w gminie Solec Kujawski,
  • prezentację i charakterystykę firm na Parku Przemysłowym,
  • prezentację i charakterystykę firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości,

Wyjazd studyjny został zorganizowany w ramach projektu „Zawodowy Start w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowaniem wizyty było zwiedzanie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz przejazd do JuraParku, gdzie młodzież zwiedzała ścieżkę dydaktyczną z przewodnikiem i uczestniczyła w seansie w kinie emocji 5D.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski