Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zaprosiło szkoły do udziału w akcji pt. „Sztafeta dobrych serc – rodzina rodzinie na święta”.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie odpowiedział na apel, a zebrane artykuły spożywcze i zabawki zostały przekazane 25 marca przedstawicielowi PCPR-u, Łukaszowi Marnosze.

wstaw

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski