Po raz pierwszy nasza szkoła przystąpiła do obchodów MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, który przypada na dzień 3 grudnia. Celem obchodów było przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu, spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej lub nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
W tym dniu Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Edytą Szóstak – Ławińską , Beatą Borowiak – Jaźwińską oraz Anną Szkutnicką zaprosił podopiecznych Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do prezentacji własnych prac.
Z okazji tego dnia wykonana została gazetka informacyjna oraz prezentacja multimedialna przybliżająca problemy osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Michał Małkowski poinformował społeczność uczniowską o celu podjętego działania, zapraszając jednocześnie nauczycieli oraz uczniów do zakupienia prac podopiecznych PCPR.
Szczególne podziękowania składamy Pani Marii Zwolankiewicz za pomoc w organizacji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w naszej szkole.