Dnia 26 listopada dwójka naszych uczniów reprezentowała szkołę, biorąc udział w XI Wojewódzkich Spotkaniach Żywieniowych, które odbyły się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. Tematem spotkań była „Rola owoców i warzyw w żywieniu”.  Rywalizowało ze sobą 8 drużyn z całego województwa. Klaudia Rachwał z klasy Iia TŻiUG, oraz Jakub Ratajczak z tej samej klasy przedstawili prezentację na temat „Wygraj z rakiem przy stole”. Nasi uczniowie wspaniale wywiązali się ze swojego zadania.  Rywalizacja była bardzo zacięta, a prezentowane referaty były na naprawdę wysokim poziomie. Jednak okazało się, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i zajęliśmy II miejsce. Kuba i Klaudia oprócz dyplomów otrzymali nagrody książkowe oraz blendery.

Cały program Spotkań Żywieniowych był bardzo ciekawy. Zostaliśmy wspaniale ugoszczeni przez organizatorów, mieliśmy okazję wysłuchać w wykładu prof. R.Cichonia – eksperta w dziedzinie żywienia człowieka oraz wzięliśmy udział w pokazie kelnerskim, który przedstawiał serwis synchroniczny.

 

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski