W ramach zajęć integracyjnych uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie wraz z wychowawcami dnia 25 września 2014 r., wyruszyli na wycieczkę do Ostrowa Lednickiego. W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy I Technikum Mechanicznego z wychowawczynią panią Agnieszką Mielcarzewicz oraz klasy I Technikum Informatycznego z wychowawcą panem Robertem Cieniawą. Opiekunami byli również: pani Beata Borowiak-Jaźwińska i pan Marek Góralski. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz wzięli udział w tzw. spacerze edukacyjnym, którego motywem przewodnim były elementy obronne grodu pierwszych Piastów. Atrakcją okazała się podróż promem na wyspę. Kolejnym punktem był Mały Skansen koło Dziekanowic, w którym uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się z zabudową wiejską z różnych części Wielkopolski z XVIII i XIX wieku. Podczas wycieczki nauczyciel historii pan Marek Góralski przedstawił uczniom historię formowania się państwa polskiego a polonistki Agnieszka Mielcarzewicz i Beata Borowiak-Jaźwińska przypomniały uczestnikom znaczenie archaizmów oraz regionalne odmiany polszczyzny.

 

 

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski