W czasie rekrutacji uczniom kończącym gimnazjum, którzy wybiorą naukę w ZSP na Browarowej w Żninie, przedstawiliśmy naszą ofertę, w tym tzw. „kieszonkowe na start”. Początek roku szkolnego to właściwy czas na spełnienie tej deklaracji. 1 września na apelu przewodniczący SU wylosował z każdej klasy pierwszej jedną osobę, która wraz z dwiema z najlepszymi wynikami gimnazjalnymi otrzymała od pana dyrektora Leszka Kowalskiego bon wysokości 100zł. Łącznie takie kieszonkowe otrzymało 21 pierwszoklasistów:

z  I TŻiUG:  Natalia Maria Fojutowska, Dominika Wicińska i Emilia Turowska,

z  I TM: Bartosz Goździk, Jakub Jankowski i Jakub Pietrzykowski,

z  I TI: Dominik Małecki, Jakub Srocki i Kacper Hejnicki,

z  I TB: Jakub Szymański, Norbert Nowicki i Damian Pichłacz,

z  Ia ZSZ: Michał Makowski, Krzysztof Wendland i Dawid Woźniak,

z  Ie ZSZ: Jakub Grolewski, Damian Kranc i Mirela Jendrzejczak,

z  Id ZSZ: Łukasz Świtała, Jakub Skibiński i Dagmara Augustyniak.

Gratulujemy!

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski