Dnia 27 czerwca  uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014.

Swoją obecnością zaszczycił nas pan starosta Zbigniew Jaszczuk,

który razem z panem dyrektorem Leszkiem Kowalskim

wręczyli nagrody uczniom za najwyższe wyniki w nauce

oraz za działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 
Uczniowie z najwyższą średnią:

Mariusz Sucharski z kl. III TI

Daria Boruch z kl. III TTŻ

Monika Jęziorska z kl. III TTŻ

Mateusz Superczyński z kl. II TM

otrzymali, oprócz nagród książkowych, również stypendium wakacyjne.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie otrzymali:

Kubiak Danuta z kl. Ia TŻiUG

Ratajczak Jakub z kl. Ia TŻiUG

Ulatowska Judyta z kl. Ib TŻiUG

Nitka Aneta z kl. II TŻiUG

Sucharski Patryk z kl. III TI

Plaskaty Tomasz z kl. II TM

Sip Szymon z kl. II TM

Nowicki Patryk z kl. Ie ZSZ

Lisiecka Ewa z kl. IIe ZSZ

Rozdano aż 56 listów gratulacyjnych za wyniki w nauce.

Nagrodzeni zostali również uczniowie najaktywniejsi, poświęcający swój wolny czas na rzecz społeczności szkolnej,

reprezentujący szkołę w licznych konkursach i lokalnych uroczystościach (wręczono 35 nagród i 12 dyplomów).

15 osób wyróżniono nagrodą finansową od Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format”:

Klaudia Boruch z kl. III TTŻ

Daria Boruch z kl. III TTŻ

Monika Michałek z kl. III TTŻ

Dominika Nowak z kl. III TTŻ

Klaudia Rachwał z kl. Ia TŻiUG

Jakub Ratajczak z kl. Ia TŻiUG

Anna Piątkiewicz z kl. Ia TŻiUG

Michał Łukasik z kl. Ia TŻiUG

Sylwia Furmaniak z kl. II TŻiUG

Michał Małkowski z kl. I TI

Paulina Kieruj z kl. I TI

Tomasz Braciszewski z kl. II TI

Hubert Cieślak z kl. II TI

Tomasz Małkowski z kl. II TI

Adrian Woźniak z kl. III TI

Część artystyczną przygotował samorząd uczniowski: Adrian Woźniak,
Joanna Matuszak, Monika Michałek wraz z opiekunami: panią Edytą Szóstak-Ławińską,
panią  Anną Szkutnicką i panią Beatą Borowiak-Jaźwińską.
W dowcipny sposób podsumowali swoją roczną działalność.

Na koniec pan Dyrektor  życzył wszystkim udanych bezpiecznych wakacji.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski