Dnia 27 czerwca  uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014.

Swoją obecnością zaszczycił nas pan starosta Zbigniew Jaszczuk,

który razem z panem dyrektorem Leszkiem Kowalskim

wręczyli nagrody uczniom za najwyższe wyniki w nauce

oraz za działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 
Uczniowie z najwyższą średnią:

Mariusz Sucharski z kl. III TI

Daria Boruch z kl. III TTŻ

Monika Jęziorska z kl. III TTŻ

Mateusz Superczyński z kl. II TM

otrzymali, oprócz nagród książkowych, również stypendium wakacyjne.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie otrzymali:

Kubiak Danuta z kl. Ia TŻiUG

Ratajczak Jakub z kl. Ia TŻiUG

Ulatowska Judyta z kl. Ib TŻiUG

Nitka Aneta z kl. II TŻiUG

Sucharski Patryk z kl. III TI

Plaskaty Tomasz z kl. II TM

Sip Szymon z kl. II TM

Nowicki Patryk z kl. Ie ZSZ

Lisiecka Ewa z kl. IIe ZSZ

Rozdano aż 56 listów gratulacyjnych za wyniki w nauce.

Nagrodzeni zostali również uczniowie najaktywniejsi, poświęcający swój wolny czas na rzecz społeczności szkolnej,

reprezentujący szkołę w licznych konkursach i lokalnych uroczystościach (wręczono 35 nagród i 12 dyplomów).

15 osób wyróżniono nagrodą finansową od Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format”:

Klaudia Boruch z kl. III TTŻ

Daria Boruch z kl. III TTŻ

Monika Michałek z kl. III TTŻ

Dominika Nowak z kl. III TTŻ

Klaudia Rachwał z kl. Ia TŻiUG

Jakub Ratajczak z kl. Ia TŻiUG

Anna Piątkiewicz z kl. Ia TŻiUG

Michał Łukasik z kl. Ia TŻiUG

Sylwia Furmaniak z kl. II TŻiUG

Michał Małkowski z kl. I TI

Paulina Kieruj z kl. I TI

Tomasz Braciszewski z kl. II TI

Hubert Cieślak z kl. II TI

Tomasz Małkowski z kl. II TI

Adrian Woźniak z kl. III TI

Część artystyczną przygotował samorząd uczniowski: Adrian Woźniak,
Joanna Matuszak, Monika Michałek wraz z opiekunami: panią Edytą Szóstak-Ławińską,
panią  Anną Szkutnicką i panią Beatą Borowiak-Jaźwińską.
W dowcipny sposób podsumowali swoją roczną działalność.

Na koniec pan Dyrektor  życzył wszystkim udanych bezpiecznych wakacji.