13 czerwca 2014 roku pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej pani Marlena Chojnacka we współpracy z pośrednikiem Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie zorganizowała konferencję ze żnińskimi pracodawcami, mającą na celu uświadomić młodzież, czym kierują się pracodawcy przy wyborze pracownika.

W projekcie realizowano zagadnienia z doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Młodzież miała okazję spotkać się z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, kosmetyczką. Zapoznać się z ofertą kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje. Celem projektu było przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Następnie pośrednik pracy MBP Monika Majewska – Krzyżanowska przekonywała o skuteczności aktywnych metod, takich jak: budowanie sieci kontaktów, osobiste wizyty u pracodawców czy uczestnictwo w targach i giełdach pracy. Pośrednik zwróciła również uwagę na konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji a nawet przekwalifikowywania.

Na zakończenie uczestnicy kółka teatralnego, pod wodzą polonistki pani Wioletty Olesiak, przedstawili krótkie scenki sytuacyjne, przedstawiające w humorystyczny sposób wpadki językowe podczas rozmów kwalifikacyjnych. Podczas spotkania można było się raczyć słodkościami przygotowanymi przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSP.