13 czerwca 2014 roku pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej pani Marlena Chojnacka we współpracy z pośrednikiem Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie zorganizowała konferencję ze żnińskimi pracodawcami, mającą na celu uświadomić młodzież, czym kierują się pracodawcy przy wyborze pracownika.

W projekcie realizowano zagadnienia z doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Młodzież miała okazję spotkać się z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, kosmetyczką. Zapoznać się z ofertą kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje. Celem projektu było przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Następnie pośrednik pracy MBP Monika Majewska – Krzyżanowska przekonywała o skuteczności aktywnych metod, takich jak: budowanie sieci kontaktów, osobiste wizyty u pracodawców czy uczestnictwo w targach i giełdach pracy. Pośrednik zwróciła również uwagę na konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji a nawet przekwalifikowywania.

Na zakończenie uczestnicy kółka teatralnego, pod wodzą polonistki pani Wioletty Olesiak, przedstawili krótkie scenki sytuacyjne, przedstawiające w humorystyczny sposób wpadki językowe podczas rozmów kwalifikacyjnych. Podczas spotkania można było się raczyć słodkościami przygotowanymi przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSP.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski