Z takiej okazji skorzystali uczniowie z gimnazjów w Kowalewie, Dziewierzewie i Gimnazjum nr 3 w Żninie. W ostatnim tygodniu odwiedzili naszą szkołę i mogli przekonać się, na czym polega nauka w poszczególnych typach technikum i w szkole zawodowej. Taką wiedzę warto mieć przez wyborem, po gimnazjum, dalszej drogi kształcenia. Zapraszamy więc i tych, którzy jeszcze nie mieli okazji nas “sprawdzić”. Przyjdźcie i zobaczcie, że warto tu się uczyć. Nie trzeba specjalnie się umawiać. Zawsze znajdzie się ktoś, kto Was oprowadzi.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski