Dnia 16 kwietnia podczas VIII Powiatowych Targów Szkolnych mieliśmy okazję zaprezentować uczniom gimnazjów ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Gimnazjaliści mogli uzyskać informacje dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia: Technikum Mechanicznego, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technikum Budownictwa, Technikum Informatycznego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem a nasi uczniowie – przedstawiciele poszczególnych typów szkół udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania kierowane przez gimnazjalistów.

Przy naszym stoisku na gimnazjalistów czekały liczne atrakcje: ciasteczka, degustacja koktajli i drinków bezalkoholowych sporządzonych na bazie soków i syropów barmańskich, ponadto uczniowie TM wykonywali breloczki z wygrawerowanym imieniem lub dowolnie wybranym innym napisem, uczniowie TI natomiast oferowali gimnazjalistom wykonanie zdjęć wraz z możliwością obróbki technicznej.

Niespodzianką dla odwiedzających nasze stanowisko był również pokaz karate zaprezentowany przez ucznia naszej szkoły Filipa Krycha wraz z jego trenerem Rafałem Kostrzewą.

Stoisko na Targi Szkolne zostało przygotowane przez nauczycielki: Monikę Zakrzewską, Annę Starczewską oraz Marzenę Podsiadło. W organizację stoiska zaangażowali się także uczniowie: Karolina Kraczek IId ZSZ, Marlena Ratajczak IId ZSZ, Wioletta Konarska IId ZSZ, Dawid Twardysko Ib TŻiUG, Marta Polaszewska Ib TŻiUG, Kamila Mrowińska I TB, Agnieszka Kwiatkowska I TB, Tomasz Jasiński II TI, Tomasz Braciszewski II TI, Filip Krych II TM, Wojciech Piwoński I TM, Patryk Kucharski I TM, Julita Kopydłowska II TŻiUG, Patrycja Chęś II TŻiUG, Michał Małkowski I TI, Dawid Kuchciński I TI.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski