Od grudnia 2013 roku przy naszej szkole zaczęło działać Stowarzyszenie pod nazwą „Browarowa – Większy Format”. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników szkoły i liczy 30 osób. Prezesem jest pani Krystyna Jaworska, wiceprezesem pani Lidia Paprot, sekretarzem pani Wioletta Olesiak, skarbnikiem pan Robert Cieniawa, członkiem zarządu pani Alina Frankowska.

Celem stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna, a także wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Ważnym zadaniem jest również profilaktyka w zakresie narkomanii, alkoholizmu i innych uzależnień.

Stowarzyszenie zamierza podnosić kompetencje i kwalifikacje osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, stawia także na rozwój i promocję turystyki i sportu oraz propagowanie zdrowego żywienia i stylu życia. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą, by pozyskiwać fundusze na organizowanie wyznaczonych zadań.

Prezes stowarzyszenia, Krystyna Jaworska podkreśla, że utworzył się zespół ludzi – społeczników z zamiłowania, których misją jest angażowanie się w nieodpłatną pracę społeczną, a utworzony zespół ma duże doświadczenie w pracy wolontariackiej.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski