1. lutego 2024r. pod patronatem Starosty Żnińskiego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się I Marsz Terenowy ku pamięci Powstańców Wielkopolskich organizowany przez Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format”. Chociaż zapisało się 29 uczestników, z powodu strajku rolników i braku możliwości dojazdu – stawiło się 20 osób.

Piechurzy, podzieleni na siedem grup, ruszyli zdobywać punkty związane z Powstaniem Wielkopolskim. Należało rozwiązać zagadki historyczne, przygotowane w Muzeum Ziemi Pałuckiej, Żnińskim Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Ponadto uczestnicy musieli odszukać groby z krzyżami powstańczymi, obejrzeć gablotę w Szkole Podstawowej nr 1 i wykonać tam zadanie, musieli dobrze obejrzeć Aleję Zasłużonych oraz miejsca, pomniki i tablice pamiątkowe związane z Powstaniem Wielkopolskim, by udzielić poprawnych odpowiedzi do zadań, których było aż 13 w 10 punktach Żnina. Uczestnicy marszu otrzymali mapy oraz karty zadań. Do współpracy zaproszono rekonstruktorów z GRH Wielkopolska przez Wieki, którzy przygotowali jedną z zagadek oraz przeprowadzili pokaz uzbrojenia powstańca. Grywalizacja zakończyła się konkursem strzelania na szkolnej strzelnicy wirtualnej.

Podsumowanie imprezy otworzyła Marsylianka Wielkopolska, następnie uczestnicy wysłuchali przemówień zaproszonych gości: Pana wicedyrektora Zespołu szkół Technicznych, Jacka Owsiannego, który pochwalił zaangażowanie młodzieży w czasie wolnym od zajęć. Następnie Pan Jacek Pietraszko, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego koło Żnin podkreślił wartość pomysłu gry miejskiej jako elementu kultywowania tradycji powstańczych. Pan Włodzimierz Sulecki, wiceprezes Pałuckiego PTTK Oddział Żnin przedstawił znaczenie brązowych odznak marszu na orientację oraz zaznaczył, że wybór daty jest znaczący, gdyż 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Pan Marek Orzechowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich poparł inicjatywę aktywnego upamiętniania rocznicy powstania. Następnie przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Pan Łukasz Kwiatkowski, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wraz z Panią Paulą Stońską, kierownikiem działu marketingu Cukrowni Żnin wręczyli nagrody uczestnikom marszu terenowego. Pan wicedyrektor, Jacek Owsianny wręczył dyplomy, a Pan wiceprezez PTTK, Włodzimierz Sulecki – odznaki.

Organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku marsz będzie kontynuowany w drugiej edycji. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, legitymacje, odznaki oraz nagrody. Osobne podziękowania zostały złożone na ręce przedstawicieli organizacji współpracujących na rzecz przeprowadzenia marszu.

Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce – Paweł Erlich, Kacper Habera, Jakub Mieczkowski, Franciszek Sytek,

II miejcie – Kacper Babiński, Patryk Nadolny, Filip Trela,

III miejsce – Miłosz Kranz, Bartosz Wiewióra, Nikodem Zakaszewski,

IV miejsce – Jakub Słodkiewicz, Justin Szczepański,

V miejsce – Mateusz Jarmuż, Michał Polaczek, Fabian Rozwarski,

VI miejsce – Michał Nowicki, Igor Komasa,

VII miejsce – Helena Kozłowska. Joanna Olesiak, Aleksandra Frasz.

W przerwie między konkursem strzelania a rozdaniem nagród, podczas poczęstunku, uczestnicy mogli się integrować oraz zapoznawać z historią powstania wielkopolskiego.

Ciasta i przekąski przygotowały uczennice klasy 4 c TŻiUG: Oliwia Hapka, Julia Derezińska i Karolina Jemioła.

Organizatorzy: Wioletta Olesiak, Tomasz Wysocki, Marlena Chojnacka, Beata Borowiak – Jaźwińska oraz Dariusz Berdysz składają wyrazy wdzięczności wszystkim zaangażowanym, którzy poświęcili swój wolny czas, by upamiętnić 105. rocznicę Powstania Wielkopolskiego.