Stowarzyszenie Browarowa Większy Format rozpoczęło realizację projektu pt. Humanistyczny TIK dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe. Na bezpłatne zajęcia warsztatowe (język polski, doradztwo zawodowe), rozwijające humanistyczne zainteresowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych zapraszamy młodzież w wieku 15 – 19 lat.  Efektem pracy będzie przygotowanie interaktywnej bazy materiałów do uczenia się oraz utrwalania wiadomości z języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone online.