Już 6 lat uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wspierają Misjonarzy w Kenii podejmując “Adopcję na odległość”. Dzięki temu kolejne dziecko może się uczyć i ma zapewnione utrzymanie. Dla nas to niewielkie kwoty, a dla dzieci w Kenii drzwi otwarte do lepszego życia. Każdego roku na Boże Narodzenie i święta Wielkiej Nocy otrzymujemy z Kenii listy z osobistymi podziękowaniami od Misjonarzy i dzieci. W tym, z powodu pandemii, która objęła również Kenię, zamiast listu otrzymaliśmy podziękowania nagrane przez ojca Raymonda Ogutu. Posłuchajcie…

 

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski