Pierwszego marca odbył się jubileuszowy, dziesiąty już, turniej pn. „Nocne Granie Na Mechanie”. Patronat nad nim objęła Radna Rady Powiatu Żnińskiego, Pani Edyta Szóstak-Ławińska. Pieniądze zebrane podczas zabawy przekazane zostały dla małego Piotrusia, który urodził się z obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i całkowitym podniebienia. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali Paweł Kwaśniewski i Tomasz Wysocki, nauczyciele ZSP.