Dnia 23.11.2018 r. odbyła się wycieczka studyjna na budowę drogi ekspresowej S5. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik budownictwa. Uczniowie zobaczyli prace odbywające się w ciągu trasy głównej, mieli możliwość odwiedzić najbardziej zaawansowane w postępie robót miejsca.

W całej wyprawie towarzyszyli nam inspektorzy nadzoru każdego z wymienionych odcinków, a z obiektami i specyfiką technologii wykonawstwa zapoznawali nas kierownicy budowy, projektanci oraz inspektorzy nadzoru. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób układane będą  nawierzchnie oraz jakie materiały zostaną zastosowane. Poznaliśmy lokalny węzeł betoniarski oraz miejsca pozyskiwania kruszywa na potrzeby budowy. A do wszystkich tych atrakcji dotarliśmy samochodami terenowymi nierzadko po bezdrożach, co było również nie lada atrakcją. Za wspaniałe przekazanie, niejednokrotnie bardzo trudnej wiedzy specjalistycznej w sposób tak atrakcyjny, licznej grupie naszych opiekunów składamy wyrazy wielkiego szacunku  i uznania, i bardzo serdecznie dziękujemy za sympatycznie spędzony wspólnie czas.