Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk uczestniczący w projekcie „Szkoła Zawodowców” mogli kolejny raz podnosić swoje kwalifikacje. Uczestniczyli oni w szkoleniu „Budowa, pomiary i spawanie światłowodów”. Kurs ten to nie tylko ćwiczenia z łączenia szklanych przewodów, ale również z budowy i diagnostyki sieci na nich zbudowanych! W ciągu 3 dni szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z charakterem pracy spawacza. Każdy uczestnik miał możliwość dokonania spawów na urządzeniu Fujikura 60s, przygotowania złączy w centrali oraz połączeń w światłowodowej mufie. Uczestnicy zapoznali się również z obsługą urządzeń diagnostycznych takich jak reflektometr, miernik mocy optycznej, wskaźnik optyczny.Poznali także wiedzę teoretyczną poświęconą technologii światłowodowej.
Łącza światłowodowe coraz częściej są wykorzystywane do przesyłu danych w sieciach. Wiedza zdobyta na szkoleniu przyda się uczestnikom w przyszłej pracy zawodowej. Szkolenie przeprowadziła firma Intech.