Klasa I Techniukm Mechanicznego i Technkium Budownictwa 21. 09. 2018 pojechała do Biskupina, aby zwiedzać, uczyć się i integrować. Nauka połączona z zabawą przyniosła wiele korzyści, np. w postaci ocen celujących z wiedzy o kulturze. Opiekę nad klasą sprawowały Panie Wioletta Olesiak i Katarzyna Basińska.