25.09.2018r. uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym. Dzięki uprzejmości pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości a w szczególności kierownikowi wydziału Panu Jarosławowi Kaszewskiemu zagłębiliśmy wiedzę na temat geodezji, tworzenia map, ich oznaczeń oraz sposobu aktualizacji danych zawartych na mapach. Pozyskaliśmy również arkusze map do celów projektowych, które będziemy mogli wykorzystać podczas praktycznych zajęć zawodowych, a tym samym wzbogacić nasza pracownie architektury krajobrazu.