W ramach realizowanego projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” w miesiącu maju i czerwcu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ciekawych kursach, które są  współfinansowane ze środków EFS i przez Powiat Żniński.

Kursem podnoszącym  wiedzę  i umiejętności zawodowe był „Kurs baristyczny”, który umożliwił  uczniom poznanie tajników przygotowania napojów kawowych oraz sposobów ich podawania.

Innym bardzo ciekawym kursem dla naszych uczniów był „AutoCad Mechanical”, na którym uczniowie poznali podstawy tworzenia dokumentacji technicznej z poleceniami służącymi do wykonania rysunku technicznego.

Kursami pozwalającymi zdobyć dodatkowe uprawnienia są „Kurs prawo jazdy” i „Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem wraz  z bezpieczną wymianą butli”.