29 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach strzeleckich na strzelnicy w Godawach. Wyjazd zorganizowany został przez nauczyciela Edukacji dla Bezpieczeństwa Mariusza Ćwiklińskiego w ramach grantu „Sprawni jak żołnierze”. Grupa 15-stu uczniów miała okazję zapoznać się z zasadami zachowania się na strzelnicy, poznała sposoby obchodzenia się z bronią, a także wykonała kilkadziesiąt serii strzałów z karabinka „kbks”. Strzały oddawane były z różnych pozycji i pokazały duże umiejętności naszych uczniów. Okazało się, iż mimo tego, że część uczniów strzelała po raz pierwszy to wykazała się celnym okiem i pewną ręką. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele Tomasz Wysocki oraz Mariusz Ćwikliński.