Uczniowie Technikum Budownictwa w ramach projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” uczestniczyli w „Kursie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem wraz z bezpieczną wymianą butli”. Kurs realizowany był dla 7 uczniów i współfinansowany ze środków EFS.
Podczas ciekawych zajęć uczniowie poznali budowę, typy, zasadę działania wózków, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem oraz butli gazowych i ich wymianą.
Zapoznali się również z techniką pracy wózka i bezpieczną jego eksploatacją. Kurs zakończył się egzaminem.