W tym tygodniu podsumowaliśmy nasze osiągnięcia z I semestru 2017/2018r. Dla 35 uczniów był to szczególnie efektywny czas i Dyrektor Szkoły pan Leszek Kowalski miał ogromną przyjemność nagrodzić ich za wyniki w nauce i frekwencję nie tylko listami gratulacyjnymi i dyplomami, ale także stypendiami.

Najwyższymi średnimi ocen mogą pochwalić się:

 1. Bursztyński Jakub  (4ti)                5,0
 2. Kaczmarska Weronika  (2d zsz)             5,0
 3. Chmielewski Szymon  (2ti)              5,00
 4. Nyka Paulina  (1d bs)                    4,91
 5. Konarski Krzysztof (3tm/tb)      4,9
 6. Dobrzyńska Magdalena (3tżiug)4,87
 7. Koziełek Szymon (3ti)                  4,81
 8. Wojtasik Krzysztof  (1a ti)           4,79
 9. Niecikowski Mateusz (3ti)          4,76
 10. Świtała Katarzyna (3tżiug)          4,75
 11. Krygier Łukasz (4 ti)                       4,73
 12. Srocki Jakub  (4ti)                           4,73
 13. Kowalski Maciej  (2ti)                   4,69
 14. Wengrzyn Weronika  (2d zsz)   4,67
 15. Daniel Eryk (3tżig)                          4,6
 16. Puzio Samuel (1tżiug/tak)          4,6
 17. Kordek Kamila (2tm/tb)              4,6
 18. Fojutowska Natalia  (4tżiug)      4,58
 19. Rymarkiewicz Daria (4 tżiug)     4,58
 20. Gralik Daniel (3 ti)                          4,53
 21. Barański Mikołaj (2 ti)                                  4,5
 22. Skwarczyńska Lidia (2tżiug/tak)4,5
 23. Głowska Nikola (3 tżiug)             4,5
 24. Nowak Anna (3tżiug)                   4,5
 25. Marczyński Jan  (1tżiug/tak)      4,5

Z całej społeczności uczniowskiej 10 osób osiągnęło 100% obecność na zajęciach. Są to:

 1. Brzykca Aleksandra (3ti)
 2. Marszał Mikołaj (1a ti)
 3. Barański Mikołaj (2ti)
 4. Błaszczyk Michael (2ti)
 5. Kaczmarek Przemysław (2ti)
 6. Nowakowski Robert (2ti)
 7. Natalia Kawczyńska (2tżiug)
 8. Błachut Bartłomiej Adam (2tm/tb)
 9. Głowski Jakub (2tm/tb)
 10. Góralski Tymon (1a ti)

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy wszystkim wytrwałości i jeszcze lepszych ocen na w II semestrze.