Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPINKA) prowadzony przez Panią Marlenę Chojnacką nawiązał współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach wspólnych działań od 27 listopada realizowane będą pod okiem doświadczonych doradców zawodowych dwa warsztaty:
 Warsztat I: Zapoznanie uczniów z procedurą rejestracji w PUP, przedstawienie praw i obowiązków osób bezrobotnych, omówienie aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych, przedstawienie zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Warsztat II Autoprezentacja- element przygotowujący do rozmowy rekrutacyjnej.
 Zajęcia skierowane są do tegorocznych absolwentów ZSP i trwać będą do stycznia 2018 roku.