TAK upiększyła szkołę bylinami wieloletnimi. Chcemy żeby nowi uczniowie na samym wejściu czuli się u nas dobrze.
Dziękujemy za wsparcie klasom i ich wychowawcom, tj. I TB/TM, II TM, III TM, I TI, II TI, III TI, I TŻiUG/TAK, II TŻiUG, ID ZSZ