Wszyscy uczestnicy wycieczki z zachwytem opowiadali o wrażeniach z widowiska zorganizowanego w Gieczu (woj. wielkopolskie). „Tu można naprawdę poczuć klimat” mówili.

Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcyjna pojechała na widowisko do wczesnośredniowiecznego grodziska dzięki wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Żninie. W grodzie zrekonstruowano średniowieczne chaty i obejścia, całość ogrodzona jest palisadą z drewna i położona jest przy starym parku, w którym znajduje się drewniany kościółek oraz dwie nekropolie i wiekowe dęby. W grodzie utworzono muzeum z wystawionymi znaleziskami.

O Gieczu wspomina Gall Anonim. We fragmencie „Kroniki polskiej” opisuje polskie siły bojowe Bolesława Chrobrego rozmieszczone w poszczególnych grodach, m.in. w Gieczu król miał „300 pancernych i 2000 tarczowników”.

5 listopada, zawsze w pierwszą sobotę po Zaduszkach, w Gieczu odbywa się rekonstrukcja starosłowiańskich obrzędów, w których bierze udział publiczność. Widowisko rozpoczyna się o godzinie 17.00 (po zmroku). Na początku zostają zapalone pochodnie i zaczynają się „Dziady”. Sceneria wydarzeń przenosi się w różne miejsca przy śpiewie i zawodzeniu. Nasza młodzież uczestniczyła w starosłowiańskim pochówku, zmaganiach siłaczy, rzucała jaja i ziarno w święty płomień oraz piła z rogu na chwałę ogniowi i innym starosłowiańskim bóstwom. Niesamowity klimat tworzy otaczająca ciemność, a jedynym źródłem światła są pochodnie zrobione z obciętych gałęzi, okręconych płótnem. Po widowisku, które trwało ponad godzinę, wszyscy uczestnicy zintegrowali się przy ognisku z kiełbaską. Nasz młodzież wiele nauczyła się od profesjonalnych grup rekonstrukcyjnych historycznych, ponadto rozdawaliśmy uczestnikom i licznie przybyłym gościom ulotki promujące naszą, młodzieżową grupę i naszą gminę, zapraszając w odwiedziny do nas. Obecnie uczestnicy MGR zastanawiają się, czy na naszym terenie udałoby się zorganizować podobne widowisko.