31 października 2016 dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Żninie Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcyjna 
wystąpiła w Kościele p.w. św. Floriana i odtworzyła żywot św. Jadwigi, ukazując scenę 
przyjazdu królowej do Krakowa. Jadwiga wizytowała postępy prac przy budowie katedry i stał
się cud. Królowa okazała miłosierdzie ubogiemu kamieniarzowi, ofiarowując mu złotą klamrę.
W kamieniu, na którym postawiła stopę, odcisnął się ślad. Występ naszej młodzieży zebrał 
gromkie brawa wśród licznie zgromadzonej publiczności. 
W rekonstrukcji wystąpili: Dagmara Augustyniak, Kinga Zielińska, Elwira Kurek, Damian Kranc, 
Krzysztof Walczewski, Agnieszka Tarczyńska, Michał Łukasik, Dawid Graczyk, Szymon Sadowski, 
Hanna Migacz, Rafał Nowak, Wiktor Podgórski, Bartosz Warszawski, Jakub Jankowski, 
Daniel Kowalski, Aleksandra Dolacińska, Klaudia Bąkowska, Bartosz Nowak i Alicja Olesiak.