Nagrody i dyplomy  to nie tylko atrybuty końca roku szkolnego. Warto również dobrze go zacząć. Kierując się tą zasadą, na apelu 1.09 nagrodziliśmy klasy, które zwyciężyły w szkolnych konkursach: na najwyższą klasową średnią ocen – obecną klasę IVa TŻiUG oraz na najlepszą klasową frekwencję – obecną klasę II TI. Klasy te otrzymają od pana Dyrektora dofinansowanie do klasowego wyjazdu lub imprezy.

Spośród uczniów klas pierwszych 15 szczęśliwców otrzymało „kieszonkowe” na start, tzn. jednorazowe stypendium, które, mamy nadzieję, dobrze wykorzystają. Najlepsze wyniki z gimnazjum i losowanie zadecydowały, że zasilone zostały finanse:

Jagody Mrówczyńskiej (TAK), Julii Bielińskiej (TAK), Natalii Budnik (TŻiUG), Macieja Kowalskiego (TI), Mikołaja Sobczyka (TM), Adama Wielgosza (TB), Eryka Maciejewskiego (TI), Patryka Lewandowskiego (TI), Kamili Kordek (TB), Miłosza Małeckiego (ZSZ), Weroniki Kaczmarskiej (ZSZ), Marcina Rataja (ZSZ), Kasjana Różańskiego (ZSZ), Sebastiana Strzeleckiego (ZSZ), Weroniki Kołodziejskiej (ZSZ).

Zaległą nagrodę odebrał również Daniel Kowalski, uczeń klasy IV Technikum Informatycznego, który osiągnął najlepszy w szkole wynik w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” w 2016r.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski