W tym projekcie się dzieje! Młodzi uczestnicy programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, wspierani przez stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format”, konsekwentnie dążą do celu – wzbogacają swoje umiejętności społeczne. Już w czwartek 19.05. w samo południe sfinalizują jedno ze swoich priorytetowych zadań – „uruchomienie” pierwszej w Żninie siłowni zewnętrznej. Więcej na https://www.facebook.com/dajemy.rade.silownia/