Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny „Zielone Pałuki w obiektywie”, w którym mieliście dokumentować występujące na naszym terenie źródła energii odnawialnej. Zwyciężczynią została Kinga Kwiatkowska z Gąsawy za  reportaż pt. „Energetyczne Pałuki”. Wyróżnienie jury konkursowe przyznało Jakubowi Jankowskiemu ze Żnina za zdjęcia pt. „Siła światła”. O terminie rozdania nagród poinformujemy zainteresowanych mailowo. Wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy i zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu.

Więcej o tym w przyszłym tygodniu.