Dnia 31 marca 2016 roku w naszej szkole odbył się po raz pierwszy Turniej Wiedzy Gastronomicznej.
W zmaganiach uczestniczyły wszystkie klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczniowie realizowali w zespołach dwuosobowych. W turnieju uczniowie musieli odpowiadać na pytania z trzech działów: technologia gastronomiczna,  żywienie człowieka i usługi gastronomiczne.

Kolejnym etapem zmagań było rozpoznawanie maszyny lub urządzenia stosowanego w pracowni gastronomicznej.

W ostatnim etapie uczestnicy sprawdzali swój zmysł dotyku i smaku, ale żeby utrudnić zadanie smaki i sprzęty uczniowie rozpoznawali z zamkniętymi oczami.

Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju:

Miejsce 1 – Klaudia Rachwał, Jakub Ratajczak z klasy 3A TŻ i UG.

Miejsce 2 – Agata Standzon, Judyta Ulatowska z klasy 3B TŻ i UG

Miejsce 3 – Aneta Ciesielka, Natalia Fojutowska z klasy 2 TŻ i UG

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski