Eryk Daniel uczeń klasy I TŻiUG wygrał etap szkolny XXIV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, organizowanej przez PCK. Przeszedł do dalszego etapu, a warunkiem uczestnictwa w powiecie było zorganizowanie akcji promującej zdrowy styl życia. Eryk wspólnie z samorządem uczniowskim zorganizował „Świąteczną Zumbę”, którą prowadziła pani Beata Nowak oraz uczniowie : Karolina Napierała, Michalina Lizak, Weronika Krygier i Patryk Hyldybrant. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów, którzy byli bardzo aktywni i już pytali kiedy kolejne spotkanie.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski