Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format” po raz kolejny umożliwiło młodym rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu „Działam, więc JESTEM”. Wśród zadań, które chcemy zrealizować jest powstanie w Żninie pierwszej siłowni zewnętrznej. Do swojego pomysłu staramy się przekonać m.in. władze miejskie. Rozmawialiśmy już z panem burmistrzem Robertem Luchowskim, przedstawiliśmy go również przedstawicielom Rady Miejskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mediom. Liczymy też na Was! Zapraszamy na naszego face’a https://www.facebook.com/dajemy.rade.silownia.

grupa

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski