Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format” po raz kolejny umożliwiło młodym rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu „Działam, więc JESTEM”. Wśród zadań, które chcemy zrealizować jest powstanie w Żninie pierwszej siłowni zewnętrznej. Do swojego pomysłu staramy się przekonać m.in. władze miejskie. Rozmawialiśmy już z panem burmistrzem Robertem Luchowskim, przedstawiliśmy go również przedstawicielom Rady Miejskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mediom. Liczymy też na Was! Zapraszamy na naszego face’a https://www.facebook.com/dajemy.rade.silownia.

grupa