Dnia 9 października 2015 roku przedstawiciele służb mundurowych : Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie nadkomisarz Krzysztof Jaźwiński oraz sierżant sztabowy Michał Starczewski odwiedzili Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie.

Spotkali się z uczniami klas pierwszych, a głównym celem pogadanki było przybliżenie pracy w policji, mówili jak wygląda droga rekrutacji do służb mundurowych, jakie warunki trzeba spełnić aby wstąpić w ich szeregi. Podkreślili też jak ważną rolę odgrywa zdobyte uprzednio wykształcenie, oczywiście minimum średnie, mile widziane techniczne, które daje już nie tylko wiedzę ogólną ale i pewne umiejętności. Wspominali swoją drogę edukacyjną, ponieważ obydwoje panowie są absolwentami Technikum Mechanicznego.

W wygłoszonej prelekcji wspomnieli o tym aby nie popełniać czynów karalnych, które definitywnie zamykają drogę zawodową w służbach mundurowych oraz aby dbać o swoje zdrowie.

Tym samym rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedstawicielami służb mundurowych zaplanowanych na rok szkolny 2015/2016 w naszej placówce, niebawem kolejne spotkanie.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski