W dniu 7.05.2015 r w ramach zajęć z grantu oświatowego pt. ” Zamień chemię na jedzenie” grupa uczniów z klasy pierwszej i drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z p. Moniką Zakrzewską, odwiedziła Zakład Doświadczalny Hodowli Gęsi w Kołudzie Wielkiej/obok Janikowa.
Mieliśmy możliwość i niebywałą przyjemność wysłuchać ciekawego wykładu dr inż. Haliny Bielińskiej o historii zakładu, oraz o wartości odżywczej gęsiny. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy np. że gęsina zawiera mniej tłuszczu niż kurczak, posiada nienasycone kwasy tłuszczowe oraz jest źródłem białka, sodu, fosforu witamin z grupy B, A i D. Gęsi z Kołudy Wielkiej są znane i cenione na całym świecie, oraz zdobywają wielu zwolenników również w Polsce.
Zdobyte doświadczenia i wiadomości podniosły naszą świadomość i pozwolą nam świadomie wybierać zdrową o wysokiej jakości żywność.
Celem grantu jest poszerzanie świadomości przyszłych absolwentów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych na temat wpływu surowców i procesu produkcji na jakość produkowanej żywności oraz zależności pomiędzy sposobem odżywiania a ryzykiem zachorowania na choroby żywieniowozależne. Uczestnikami grantu są uczniowie klasy pierwszej TŻIUG, a grant jest realizowany przez P. Lidię Paprot i p. Monikę Zakrzewską.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski