31 marca 2015 r.  w gościnnych progach Żnińskiego Domu Kultury odbył się doroczny Turniej Wiedzy Technicznej dla przedstawicieli uczniów z klas: II , III i IV Technikum Mechanicznego.

Turniej został przeprowadzony w trzech etapach. Pierwsza część I etapu dotyczyła rozpoznawania i doboru narzędzi pomiarowych. Druga część tegoż etapu polegała na rozpoznawaniu narzędzi i przyrządów.

II etap turnieju przygotowano w formie pytań egzaminacyjnych (z testów teoretycznych egzaminów zawodowych), wyświetlanych na ekranie rzutnika.

Po dwóch etapach, czterech uczestników z najniższą liczbą punktów odpadło z turnieju, a pozostałych pięciu uczniów przeszło do III-ego, finałowego etapu, w którym uczestnicy odpowiadali na losowo wybrane pytania z wszystkich przedmiotów zawodowych.
Po zaciętej rywalizacji, tegoroczny Turniej Wiedzy Technicznej wygrał Tomasz Siarka z kl. IV TM, a kolejne miejsca zajęli:

 • II miejsce – Szymon Sip z klasy III TM,
 • III miejsce – Michał Wesół z klasy III TM,
 • IV miejsce – Dawid Maćkowiak z klasy IV TM,
 • V miejsce – Sebastian Szymczak z klasy IV TM,
 • VI miejsce – ex aequo:
  • Miłosz Wawrzyniak z klasy III TM,
  • Adam Król z klasy II TM,
 • VII miejsce – Wojciech Piwoński z klasy II TM,
 • VIII – miejsce – Sebastian Kiliński z klasy II TM.

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pan Stanisław Dąbrowski i pan Wiesław Majewski. Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono nagrody rzeczowe w postaci narzędzi, ufundowane przez Komitet Rodzicielski przy ZSP w Żninie. Turniej przygotował i prowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Janusz Kuras.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski