Święta to czas, w którym składamy życzenia, ale również  pamiętamy o innych.

W kolejnej edycji „Świątecznej paczki” społeczność szkolna nie została obojętna i okazała dar serca.

Tym razem Samorząd Uczniowski postanowił pomóc trzem rodzinom będących pod opieką Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Klasy IIb TŻiUG, III TŻiUG, II TI wraz z wychowawcami Edytą Szóstak–Ławińską, Beatą Borowiak–Jaźwińską i Anną Szkutnicką zasponsorowały dla tych rodzin paczki świąteczne.

Na terenie szkoły akcja ta była prowadzona również przez panią Marlenę Chojnacką, do której uczniowie mogli dostarczać artykuły żywnościowe. Dzięki temu, że nie jesteście obojętni udało się obdarować 12 rodzin.

Za okazane wsparcie dziękujemy.

Ilustracja christmas present