Dnia 18 grudnia 2014r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie odbył się turniej mikołajkowy w piłkę koszykową. Na turniej nie dotarła drużyna ZSN w Piechcinie dlatego rozegrano mecz międy drużyną ZSP w Żninie i GP nr 1 w Szubinie, które zakończyło się zwycięstwem gimnazjalistów  55:62. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Paweł Kwaśniewski.

 

12

34

5

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski