W dniu 29 listopada 2014r. delegacja członków Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem ks. Szymonem Ciesielskim i p. Dyrektorem Leszkiem Kowalskim uczestniczyła w Gnieźnie w obchodach jubileuszu 25-lecia służby Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Na początku modliliśmy się w Katedrze Gnieźnieńskiej na Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Krzysztofa Wętkowskiego, następnie w Auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie wzięliśmy udział w Gali Jubileuszowej.

jubilCaritas1

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski