W dniu 27  października na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy w ramach akcji : „ Pomagając innym pomagasz sobie”.

W zajęciach, które przeprowadzili ratownicy medyczni z Pałuckiego Centrum Zdrowia, uczestniczyło 225 uczniów z  9  klas. Uczniowie mieli okazję poznać  jak należy przeprowadzać  resuscytację, jakie czynności  podejmować w przypadkach
omdlenia, zadławienia i oparzenia. Ratownicy pokazali  także,  jak tamować krwotoki, opatrywać rany i zabezpieczać złamania.