W tym roku po raz pierwszy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Karłowskiej w Żninie uczniowie technikum zdawali egzamin zawodowy w nowej formule. W ramach reformy szkolnictwa zawodowego z 2012 roku wprowadzone zostały tzw. kwalifikacje. „Stary” egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (przeprowadzany po zakończeniu nauki w technikum i szkole zawodowej) zastąpiono egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. W zależności od specjalności kwalifikacja może być jedna (najczęściej w zasadniczych szkołach zawodowych), dwie lub trzy. Uczniowie II klasy Technikum Informatycznego przy ZSP w Żninie przystąpili w czerwcu 2014r. do egzaminu teoretycznego i praktycznego z kwalifikacji E12 pt. „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych”. Do rozwiązania mieli test teoretyczny składający się z 40 pytań. Z zadań praktycznych musieli wykazać się m.in. umiejętnościami związanymi z zamontowaniem podzespołów, konfiguracji urządzeń oraz kont użytkowników. Aby egzamin zdać należało uzyskać minimum 50% z teorii i 75% z praktyki. Dla przyszłych informatyków z całego kraju ten egzamin okazał się bardzo trudny. Jego zdawalność w kraju wyniosła niecałe 40%, a w naszym województwie tylko 34%. Młodzież ze żnińskiego TI spisała się znacznie lepiej: z 26 zdających aż 20 zdobyło dyplom tej kwalifikacji. Ci, którym się nie powiodło, będą mieli kolejną szansę w styczniu 2015r.

Klasy kończące naukę w 2014r. zdawały egzaminy zawodowe w dotychczasowej formule. I w tym przypadku absolwenci technikum przy ZSP w Żninie poradzili sobie lepiej niż ich rówieśnicy z kraju.

Oto procentowe wyniki zdawalności egzaminów w 2014r