Dla absolwentów gimnazjów:
Trwa nabór do klas pierwszych. Przypominamy, że w naszej szkole możecie
uczyć się w zawodzie: technik informatyk, technik budownictwa, technik
mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz operator obrabiarek
skrawających lub dowolnym innym zawodzie (w Zasadniczej Szkole Zawodowej).
Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. Może czekają właśnie na Ciebie?
Zapraszamy!