Dla absolwentów gimnazjów:
Trwa nabór do klas pierwszych. Przypominamy, że w naszej szkole możecie
uczyć się w zawodzie: technik informatyk, technik budownictwa, technik
mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz operator obrabiarek
skrawających lub dowolnym innym zawodzie (w Zasadniczej Szkole Zawodowej).
Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. Może czekają właśnie na Ciebie?
Zapraszamy!

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski