Prawidłowo odpowiedziała na wszystkie pytania tylko jedna osoba – Dominika Fenikowska z kl. III ZSS “Trójka”.

Nagrodą jest powieść przygodowa oraz zestaw kosmetyków młodzieżowych. Gratulujemy wygranej!

Zapraszamy po odbiór nagrody do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w piątek, 21 lutego, o godzinie 13.30.

W przypadku niemożności dotarcia w wyznaczonym czasie, nagrodę można odebrać w innym terminie, w sekretariacie, godzinach pracy szkoły.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski