Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie bardzo chętnie bierze udział w różnego rodzaju formach doskonalenia wiedzy. Z tego powodu dnia 29 stycznia została przeprowadzona V edycja Humanistycznego Turnieju Klas, którą przygotowały: Beata Maciejewska, Agnieszka Mielcarzewicz i Beata Borowiak-Jaźwińska.

Warunkiem zakwalifikowania się i tym samym wzięcia w nim udziału było wykonanie przez klasę plakatu prezentującego typ szkoły lub zawód, w którym się kształcą.

Młodzież musiała wykazać się wiedzą z różnych dziedzin nauki, między innymi: języka polskiego, historii, geografii i muzyki a także religii.

Do finału zakwalifikowało się pięć klas, trzyosobowe drużyny odpowiadały na podchwytliwe pytania, przygotowane przez nauczycieli. Jury w składzie: Beata Maciejewska, Agnieszka Mielcarzewicz i Beata Borowiak-Jaźwińska oceniało przygotowanie uczestników konkursu.

Zwyciężyła klasa III Technikum Informatycznego, drugie miejsce przypadło klasie III Technikum Technologii Żywności, a trzecie miejsce klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy oraz karnety na pizzę, a także słodkości.

Turniej uświetnił grą na gitarze Dawid Kowalewski, w przerwie między kolejnymi etapami turnieju pojawiły się pytania do publiczności.

Dziękujemy klasom za udział w turnieju, zwycięzcom gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy naszych uczniów.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski