3 lutego 2014 roku w województwie kujawsko–pomorskim rozpoczynają się ferie zimowe. Dla jednych będzie to czas wypoczynku, dla drugich okres nadrabiania zaległości w nauce, a jeszcze inni będą chcieli w tym czasie zarobić dodatkowy grosz na własne wydatki. W tym celu Monika Majewska–Krzyżanowska, pośrednik Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie, przeprowadziła w styczniu cykl zajęć z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej. Pośrednik pracy odwiedziła II klasę Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, III klasę Technikum Mechanicznego i Technikum Technologii Żywności oraz I klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W trakcie spotkań omówione zostało, że działalność MBP opiera się na zasadzie bezpłatności i dobrowolności, czyli za świadczone usługi nie są pobierane żadne opłaty i nie ma negatywnych konsekwencji w przypadku odmówienia przyjęcia propozycji pracy. Z usług MBP mogą korzystać osoby bezrobotne i uczące się w systemie dziennym lub zaocznym w wieku 15-25 lat. Uczestnicy zainteresowani podjęciem zatrudnienia zarejestrowali się, wypełniając ankiety osób poszukujących pracy. Następnie pośrednik przedstawiła aktualne oferty zatrudnienia będące w dyspozycji MBP. Wówczas prowadzona była rekrutacja na następujące stanowiska: hostessa/promotor, kasjer – sprzedawca i pracownik wymiany listew cenowych. Pośrednik omówiła szczegóły przedstawionych ofert pracy a osoby zainteresowane otrzymały skierowania, z których dowiedziały się, w jaki sposób kontaktować się z pracodawcą.

Podejmowanie dodatkowych zajęć już w trakcie nauki jest bardzo istotne, gdyż nie tylko można to ująć w życiorysie, ale także świadczy o odpowiedzialności i kreatywności kandydata na pracownika.

Autor tekstu: Monika Majewska–Krzyżanowska, pośrednik pracy MBP Żnin.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski