Uczniowie, którzy chcą przystąpić do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec/lipiec 2020, proszone są o złożenie skanu deklaracji na adres mailowy szkoły [email protected] lub za pomocą e-Dziennika. W przypadku trudności prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 523020116

Ostateczny termin złożenia deklaracji: 31 marca 2020 r.

podstawa programowa_2012–>> https://browarowa.pl/wp-conte…/…/2020/03/deklaracja_2012.doc

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski