Uczniowie, którzy chcą przystąpić do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec/lipiec 2020, proszone są o złożenie skanu deklaracji na adres mailowy szkoły [email protected] lub za pomocą e-Dziennika. W przypadku trudności prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 523020116

Ostateczny termin złożenia deklaracji: 31 marca 2020 r.

podstawa programowa_2012–>> https://browarowa.pl/wp-conte…/…/2020/03/deklaracja_2012.doc