6 grudnia 2019 roku uczniowie klas pierwszych z katechetą Maciejem Drzewieckim udali się z wizytą do Przedszkola Sióstr Służebniczek w Żninie w celu akcji ” I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”. Uśmiech, radość dzieci bezcenna. Siostry zakonne i pracownice przedszkola też zostały obdarowane przez św. Mikołaja. Po zakończeniu czekał na nas ciepły obiad. 😏
Od 12.03 do 10.04.2020 zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski