Otrzęsiny 25. 09. 2019

1 miejsce - I a Ti (nagroda - 3 dni bez pytania)

2 miejsce - I g TŻiUG (nagroda - 2 dni bez pytania)

3 miejsce - I c TAK (nagroda - 1 dzień bez pytania)

4 miejsce - I b TŻiUG/TM

5 miejsce - I f Ti

6 miejsce - I h TM/TB

7 miejsce - I d BS (organizatorzy kolejnych Otrzęsin)

8 miejsce - I i BS (organizatorzy kolejnych Otrzęsin)
Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski