2 czerwca, w niedzielę - dawni, obecni oraz przyszli uczniowie integrowali się poprzez rekonstrukcję przygotowaną dla uczestników 
Festynu Rodzinnego w Brzyskorzystwi.

Absolwenci: Szymon Sadowski, Łukasz Hofman, Rafał Nowak i Natalia Buzalska
Uczennice ZSP: Martyna Pilarska i Ewa Wielgusz
Uczniowie NSP w Brzyskorzystwi: Marcin Płachecki, Jan Goclik, Łukasz Dereziński, Łukasz Kiszka i Mikołaj Maciejewski
Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski